Školní jídelna

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
Školní jídelna zajišťuje stravování žákům základní školy, zaměstnancům školy a dětem v Mateřské škole, kterým je podávána i ranní a odpolední svačinka. Možnost stravovat se v naší školní jídelně mají i zájemci z řad občanů, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně, případně odebírat obědy do jídlonosičů. Městys Suchdolu nad Odrou zajišťuje seniorům službu donášky obědů až do domu. Pro žáky školy je zajištěn pitný režim v prostorách školní jídelny.
Ve školní jídelně je možnost výběru ze dvou nabízených jídel (netýká se dětí navštěvující MŠ), vždy minimálně jeden den dopředu. K výběru menu je třeba mít zakoupený čip. Za čip účtujeme zálohu ve výši 100 Kč, k dostání je u vedoucí ŠJ. Při vrácení čipu se záloha vrací. Volit si zvolená jídla mohou strávníci na základě čipu na stránkách www.estrava.cz, na terminálu umístěném v prostorách jídelny, e-mailem na adrese i.michnova@skolasuchdol.cz, případně telefonicky na tel. č.: 556 736 574.
Přihlášení ke stravování:
Přihlášku ke stravování si mohou strávníci vyzvednout u vedoucí ŠJ, případně stáhnout níže.
Výše úhrady je stanovena kalkulačním listem v rámci finančních limitů stanovených ve vyhlášce č.852/2004 Sb., strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku dítěte, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.
​Ceny obědů od 01. 01. 2022
​Celodenní strava v MŠ​ ​                         38,- Kč
Polodenní strava v MŠ​ ​                         30,- Kč
Celodenní strava 7- letých dětí v MŠ​​                          40,- Kč​
​Polodenní strava 7- letých dětí v MŠ ​                         32,- Kč
​Žáci ​​ZŠ - ​1. stupeň ​6-9 let ​                         25,- Kč
​Žáci ZŠ - 2. stupeň 10-14 let​ ​                         29,- Kč
Žáci ZŠ 15 a více let​ ​                         36,- Kč
Zaměstnanci​                          30,- Kč​
Cizí strávníci stravující se v jídelně školy​                          80,- Kč
 
 
Platba stravného se provádí:
 
- inkasem z běžného účtu banky – účet: 7034-1772475369/0800
- pokladní složenkou na číslo účtu ŠJ: 7034 – 1772475369/0800, variabilní symbol určí vedoucí ŠJ podle evidenčního čísla strávníka
Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Stravné na daný měsíc musí být zaplaceno nejpozději posledního dne měsíce předcházejícího. Pokud není platba v termínu uhrazena, vedoucí školní jídelny písemně upomene rodiče. Jestliže i po upomínce není provedena úhrada do 7 dnů, ztrácí strávník nárok na odběr dalších obědů, tzn., že ve ŠJ nebude dítěti vydán oběd, v MŠ bude zahájeno řízení o ukončení předškolního vzdělávání. Úhrada poskytnutého stravného bude následně vymáhána právní cestou.
Vratka za odhlášené obědy je prováděna měsíc zpětně ponížením platby na následující měsíc.
 
Provoz školní jídelny:
 
Pracovní doba zaměstnanců ŠJ​ ​  6.00 - 14.30 hod
Výdejní doba - žáci a zaměstnanci​ ​11.45 - 13.20 hod
Cizí​ strávníci stravující se ve školní jídelně 11.00 - 11.45 hod
Cizí strávníci do jídlonosičů​ ​10.30 - 11.00 hod
Odběr do jídlonosičů ve školní jídelně​ 11.00 - 11.30 hod
Výdej do termonádob​ ​10.30 - 10.45 hod
Výdej do jídlonosičů ve výdejně MŠ​ ​10.30 - 11.00 hod
 
 
Odhlášky obědů:
Odhlásit stravu lze nejpozději do 13.45 hod předchozího dne telefonicky na tel. č.: 556 736 574 (kancelář ŠJ), e-mailem na adrese: i.michnova@skolasuchdol.cz,
přes výdejní terminál v prostorách ŠJ, přes internet na adrese www.estrava.cz,
v MŠ osobně u třídních učitelů nebo telefonicky na tel. čísle MŠ: 556 736 539.
V době prázdnin jsou žáci ZŠ automaticky odhlášení.
V případě onemocnění dítěte lze odebrat oběd do jídlonosičů dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 pouze první den nemoci dítěte. Po té vzniká povinnost odhlásit dítě ze stravování. Při neodhlášení dítěte i v případě že oběd není odebrán, vzniká povinnost uhradit celkové náklady na výrobu oběda dle kalkulačního listu.
Oběd je možné si vyzvednout pouze v době od 11.00 hod do 12.00 hod přímo ve školní jídelně při ZŠ, v MŠ v době od 10.30 hod do 11.00 hod a to do vlastních jídlonosičů, které si rodič donese v danou dobu. Není možné nosit jídlonosiče již v ranních hodinách a vyzvedávat si je naplněné až v odpoledních hodinách. MŠ nemá možnost zajistit jejich uchování podle hygienických předpisů po celou dobu.
 
Jídelní lístek
S nabídkou Jídelního lístku se mohou strávníci seznámit na nástěnce v prostorách školní jídelny, na terminálu v jídelně, na stránkách www.estrava.cz, v MŠ na nástěnkách jednotlivých oddělení MŠ. Nově je možné si také stáhnout aplikaci estrava do mobilního telefonu a řešit objednání a odhlášky obědů z něj.
 
Vedoucí ŠJ: Iva Michnová, Dis.
tel.č.: 556 736 574
 

VYHLEDÁVÁNÍ


OPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti


Přihlásit