Školní KLUB 

Vedoucí školního klubu: Michaela Hradilová

Kontakt:  556 736 336 (sekretariát školy)

Školní klub (ŠK) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Činnost školního klubu
Pravidelná zájmová činnost (kroužky)
- kroužky jsou připravovány ve spolupráci se školní družinou,
- kroužky mohou navštěvovat všichni žáci ZŠ.
 
Příležitostné a spontánní akce
- ŠK připravuje nejrůznější akce, přednášky, výlety, atp. jak pro žáky školy, tak pro jejich rodinné příslušníky a ostatní veřejnost,
-  školní klub zveřejňuje plán příležitostných akcí vždy na daný kalendářní rok,
-  pro děti jsou ve škole připraveny i spontánní aktivity (například tenis, besedy, cvičení aerobik, výlety, taneční přehlídky)
 
Přihlašování a odhlašování do kroužků ŠK
- o přijetí do kroužků ŠK se rozhoduje na základě písemné přihlášky zde,
- odhlašování žáků se děje písemnou formou zde,
- je-li volná kapacita kroužku, je možno žáka přihlásit i v průběhu školního roku (nejlépe k pololetí).
 
Kritéria pro přijímání
- do kroužků ŠK budou žáci přijímání do naplnění stanoveného maximálního počtu žáků,
- přednost mají žáci, kteří daný kroužek navštěvovali minulý školní rok,
- jediným dalším kritériem pro přijetí je čas podání přihlášky.
 
Úplata za kroužky školního klubu (zápisné)
- zápisné do kroužků činí 100 Kč,
- v případě, že žák navštěvuje 2 a více kroužků, platí za první kroužek 100 Kč, za druhý a každý následující 50 Kč,
- pokud žák navštěvuje kroužek  jen po část roku, vypočte se zápisné poměrným způsobem,
- v případě dřívějšího ukončení bez vážného důvodu (zdrav.  důvody, stěhování, …) se zápisné nevrací,
- osvobození od zápisného jsou žáci z rodin, které pobírají sociální příplatek a žáci v péči pěstounů (blíže viz. nařízení ředitele), uvedené skutečnosti je třeba prokázat,
- po přihlášení do jednotlivých kroužků obdrží každý účastník částku, kterou zaplatí na účet školy (začátek října),
- žáci přijatí do ŠD zápisné do kroužků neplatí (je zahrnuto v úplatě za ŠD).
 
Úhrada materiálního zabezpečení kroužku
- tuto hradí bez rozdílu všichni členové kroužku, 
- tato částka je na I. pololetí školního roku 2021/2022.
          
Kroužek​​ ​Platba
​keramika​ I. - III. třída ​250 Kč/ I. pololetí školního roku      
keramika VI​. - IX. třída 250 Kč/ I. pololetí školního roku
darebné dortíky I. - V. třída​ ​300 Kč/ I. pololetí školního roku
 
 

 

 

  

 
 
 

      

VYHLEDÁVÁNÍ


OPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti


Přihlásit