mateřská škola dnes

V současné době je čtyřtřídní mateřská škola na ulici Záhumení pro 112 dětí (od 1.září 2011) jedinou mateřskou školou v Suchdole nad Odrou a od roku 2003 je součástí Základní školy v Suchdole nad Odrou. Celý provoz mateřské školy je situován do dvou podlaží budovy.
V přízemí jsou dvě třídy, každá se samostatným vchodem, šatnou a nově rekonstruovanou umývárnou s WC (v červenci 2013). Nachází se zde také velká tělocvična, která vznikla díky přístavbě MŠ a její prostory jsou hojně využívány
k pohybovým činnostem, k divadelním představením, ke sportovním a společenským akcím mateřské školy apod. V přízemí se dále nachází provozní místnosti
a vybavená školní kuchyně dnes sloužící (od r. 2005) pouze jako přípravna a výdejna stravy. Strava se do mateřské školy dováží ze školní jídelny při ZŠ. 
V prvním poschodí jsou další dvě třídy s šatnami a umývárnami, do kterých se vstupuje samostatným vchodem z boku budovy. V prvním poschodí se nachází společná prostorná jídelna, která slouží ke stravování dětí obou tříd a také
k výtvarným a společenským akcím školy. Také zde jsou umístěny různé provozní místnosti a kancelář pro vedoucí učitelku s malým archivem.
Vzhledem k velikosti tříd se odpolední odpočinek dětí realizuje na rozkládacích lehátkách.       
Budovu mateřské školy obklopuje školní zahrada osázená okrasnými keři a stromy. Na zahradě děti využívají čtyři pískoviště a nově vybudované dřevěné hrací
a sportovní sestavy a prvky. K úschově hraček slouží zahradní chatka v přední části zahrady. Naproti mateřské školy je sportovní areál sestávající z fotbalového, házenkářského a tenisového hřiště, který můžeme s dětmi během dopoledních hodin využívat. Také díky této možnosti mají děti dostatek prostoru pro různé pohybové
a sportovní aktivity.
V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který vychází
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní vzdělávací nabídku a celodenní péči o všechny děti naší mateřské školy. Všem dětem se denně věnuje několik pedagogických
a nepedagogických pracovnic, které mají většinou dlouholetou praxi. Snahou všech zaměstnanců je, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře, byly šťastné
a spokojené.
Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti, spolupráci se ZŠ,
s DKT, s PPP, s SPC, s lékaři, psychology a všemi, kteří mají zájem podílet se na práci s dětmi.
 
Vzdělávací program naší mateřské školy

Školní vzdělávací program „Cesta do života“
Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
je volně inspirován programem „Zdravá mateřská škola“ a „Začít spolu“.
 
Našim záměrem je vedle naplňování cílů předškolní výchovy naplňovat také námi
stanovené záměry a cíle, a také vést děti k vědomí, že v životě člověka se nejedná
o množství dosažených výsledků, ale o posun v kvalitě zpracování životních situací
a příležitostí. Dětem chceme pomáhat vytvářet potřebné poznatky a předpoklady,
které umožňují člověku vést plnohodnotný život.
 
Školní vzdělávací program „Cesta do života“ umožňuje

- vytvářet pro všechny děti bezpečné, přátelské a podnětné prostředí,
- respektování a uspokojování přirozených potřeb a zájmů, zdravý životní styl,
- rozvíjení samostatnosti, komunikace, vzájemných vztahů a spolupráce,
- rozvíjení spolupráce MŠ a rodiny v partnerském duchu,
- optimální rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopnosti učení (získávání poznatků, 
  dovedností a návyků),
- vzdělávání dětí prostřednictvím tematických celků s nabídkou různých činností,
- rozšířit vzdělávací nabídku a různé programy, projekty, zájmové aktivity,
- zařazovat denně přirozený pohyb a aktivity zabezpečující pohybový rozvoj.
                                                                                                                                        Co děti potřebují v MŠ

- pohodlné oblečení do MŠ (dle uvážení rodičů),
- uzavřené papuče – ne pantofle,
- oblečení na pobyt venku – na zahradu,
- pyžamo,
- cvičební úbor,
- pláštěnku – vzhledem k bezpečnosti ne deštník,
- hrníček na zabezpečení denního pitného režimu,
Vše výrazně označené – hlavně u malých dětí!    
                                                           
Rámcové stanovení činností během dne

06:00 - 09:30 hod.

​spontánní herní a pohybové aktivity, program.řízené činnosti
​od 08:30 hod. ​podávání přesnídávky
​09:30 - 11:30 hod. ​příprava a pobyt venku, pohybové a jiné aktivity
​11:30 - 14:00 hod. ​hygiena, oběd, pohádka, odpočinek, náhradní aktivity
14:00 - 16:00 hod. ​hygiena, svačina, odpolední činnosti, hry dětí
 
 
Organizace MŠ
​Provoz MŠ ​06:00 - 16:00 hod.
Úplata za vzdělávání ​300 Kč/měsíčně
Stravné​ ​celodenní - 33 Kč a 34 Kč
​polodenní - 27 Kč a 28 Kč
Počet tříd​ ​4 třídy (Sluníčka, Kuřátka, Hvězdičky, Broučci)
 
 
 
                   
 
 

VYHLEDÁVÁNÍ
OPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti


Přihlásit